Spaar supersnel punten voor extra korting
Gratis bezorgd NL €20,- | BE €50,-
30 dagen gratis retour

Retourneren & annuleren

30 dagen gratis retour

Ben je niet tevreden? Of ben je van gedachten veranderd? Geen probleem. Je kunt je bestelling binnen 30 dagen na levering kosteloos annuleren en zonder opgaaf van reden retourneren. Je ontvangt het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Vul het retourformulier in en je ontvangt van ons het retouretiket van PostNL.

Zijn er kosten verbonden aan retourzendingen?
Retourbeleid
Krijg ik mijn volledige aankoopbedrag terug?
Terugbetaling

Retourbeleid en annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van dertig dagen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Confetti Campus, Koperslagersstraat 29, 8601WL Sneek, Nederland, info@confetticampus.nl, telefoon: +31850607444) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een ingevuld retourformulier, brief per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website. Deze bevindt zich achter de button 'retourformulier' onderaan deze pagina.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Naar Confetti Campus, Koperslagersstraat 29, 8601WL Sneek, Nederland, info@confetticampus.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van diensten (*).
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Speciale instructies
Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden door de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet in het bijzonder worden aangenomen indien wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of indien uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Indien de lening op het ogenblik van de herroeping reeds aan ons is toegevallen, treedt uw kredietgever in onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract ten aanzien van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u ook daarvoor een herroepingsrecht hebt.

Retouretiketten
Onverminderd uw wettelijke rechten, zullen wij u gratis retourlabels bezorgen voor uw retourzending. Wij sturen u het retourlabel per e-mail toe. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in Nederland of België.

Kun je niet vinden waar je naar op zoek bent?
Wij zijn er om je te helpen

Stuur ons een berichtje via het contactformulier en we helpen je zo snel en zo goed mogelijk. 

Normaal gesproken reageren we binnen 1 werkdag op jouw vraag.