Nu 10% kasssakorting: code examens2024
Gratis bezorgd NL €20,- | BE €50,-
30 dagen gratis retour

Privacy Policy

Privacy policy / Bescherming persoonsgegevens

Wie wij zijn:

Confetti Campus is een geregistreerde merknaam van Flashcards Company B.V.

Flashcards Company B.V.
Koperslagersstraat 29
8601 WL Sneek
Nederland

Telefoon: +31 85 06 07 444

E-Mail: info@confetticampus.nl

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten.  Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website gewist.

2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor de verwerking van contracten, het opnemen van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de afwikkeling van de overeenkomst of voor de behandeling van uw contact en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de AVG voor de verwerking van de overeenkomst en de behandeling van uw vragen.

Indien u toestemming hebt gegeven overeenkomstig de AVG, door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een klantrekening te openen.

Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

3. Gegevensoverdracht

Om het contract conform de AVG na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw gegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de gekozen verzenddienstverlener conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Neem contact met ons op

4. e-mail nieuwsbrief

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met de AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame via e-mail zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht van verzet
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven, en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met de AVG, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van beveiligingsanomalieën. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende legitieme belangen en die van Trusted Shops met betrekking tot de bescherming van de koper in verband met de specifieke bestelling en de diensten voor de evaluatie van transacties in overeenstemming met art. 6, lid 1, p. 1, sub f, DSGVO. Meer details, waaronder het bezwaar, zijn te vinden in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

6. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Hoe lang ze in het overzicht worden bewaard, kunt u nagaan in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden door de onderstaande links te volgen:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van de analyse van de website. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op cookies in onze webwinkel weigeren om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, zal u opnieuw om uw toestemming worden gevraagd.

7. Verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail
Review herinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een review reminder kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

8. contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig de AVG, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig de AVG, het recht om onverwijld correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig de AVG, het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij
  • verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.
  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang; of
  • de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

overeenkomstig de AVG, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover

 • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
  u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig de AVG;
 • overeenkomstig de AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig de AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens.

Opmerkingen
Wanneer bezoekers opmerkingen plaatsen op de website, verzamelen wij de gegevens die worden weergegeven in het commentaarformulier, evenals het IP-adres van de bezoeker en de user-agent string (dit identificeert de browser) om spam te helpen opsporen.

Van uw e-mailadres kan een geanonimiseerde string worden gemaakt (ook wel een hash genoemd) die aan de Gravatar-dienst wordt doorgegeven om te controleren of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-dienst is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw commentaar is goedgekeurd, zal uw profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn in de context van uw commentaar.

Media
Als u een geregistreerde gebruiker bent en foto's uploadt naar deze website, moet u het uploaden van foto's met een EXIF GPS-locatie vermijden. Bezoekers van deze website kunnen foto's die op deze website zijn opgeslagen downloaden en de locatiegegevens ervan extraheren.

Cookies
Wanneer u een reactie plaatst op onze website, kan dit toestemming zijn om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is een handige functie, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe reactie plaatst. Deze cookies worden één jaar bewaard.

Als u een account hebt en inlogt op deze website, zullen wij een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen wij enkele cookies plaatsen om uw inloggegevens en weergaveopties op te slaan. Inlogcookies verlopen na twee dagen en displayoptiecookies verlopen na een jaar. Als u "aangemeld blijven" selecteert wanneer u zich aanmeldt, blijft uw aanmelding gedurende twee weken behouden. Wanneer u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Wanneer u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verwijst alleen naar de artikel-ID van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. De cookie vervalt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze website kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies zo als de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende trackingdiensten van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud registreren, met inbegrip van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en op die website bent ingelogd.

Met wie wij uw informatie delen
Als u een verzoek indient om uw wachtwoord te resetten, wordt uw IP-adres in de reset-email vermeld.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wanneer u een reactie plaatst, wordt deze voor onbepaalde tijd opgeslagen, inclusief metagegevens. Hierdoor kunnen wij automatisch vervolgopmerkingen detecteren en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan wij de door hen verstrekte persoonlijke informatie ook op in hun gebruikersprofielen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd). De beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten hebt u op uw gegevens?
Als u een account hebt op deze website of opmerkingen hebt geplaatst, kunt u ons verzoeken om een export van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, worden gewist. Dit omvat niet de gegevens die wij moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen worden onderzocht door een geautomatiseerde spambestrijdingsdienst.

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat wij verzamelen en bewaren
Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij:

 • Producten die u hebt bekeken:
  Wij gebruiken deze gegevens om u bijvoorbeeld producten te tonen die u onlangs hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype:
  Wij gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en
  verzendkosten
 • Verzendadres:
  Wij zullen u vragen deze te verstrekken, bijvoorbeeld om de verzendkosten te bepalen voordat u een bestelling plaatst en om u de bestelling toe te zenden.

Wij gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagentje te volgen terwijl u onze website bezoekt.

Wanneer u bij ons winkelt, vragen wij u om informatie te verstrekken zoals uw naam, factuur- en verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • U informatie te sturen over uw rekening en bestelling
 • Reageren op uw vragen, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Verwerking van betalingstransacties en voorkoming van fraudeU
 • Uw account aan te kunnen maken voor onze winkel 
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekeningen
 • Verbetering van onze winkelaanbiedingen
 • U marketingberichten sturen wanneer u die wilt ontvangen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op. Deze informatie zal worden gebruikt om betalingsinformatie in te vullen voor toekomstige bestellingen.

Wij slaan informatie over u gewoonlijk op zolang wij die nodig hebben en verplicht zijn op te slaan voor het doel waarvoor zij werd verzameld en gebruikt. Wij bewaren bijvoorbeeld bestelgegevens gedurende 5 jaar voor belasting- en factureringsdoeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadres.

Wij slaan ook opmerkingen of beoordelingen op als u ervoor kiest deze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang
Leden van ons team hebben toegang tot de door u verstrekte informatie. Bijvoorbeeld, zowel beheerders als winkelmanagers hebben toegang tot het volgende:

 • Bestelinformatie zoals gekochte producten, het tijdstip van aankoop, en verzendadres en klantinformatie zoals uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendinformatie.
 • Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te doen en u te helpen.

Wat we met anderen delen
Wij delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en diensten aan u te leveren.

Betalingen

Mollie
We accepteren betalingen met Mollie. Tijdens het betalingsproces worden sommige van uw gegevens gedeeld met Mollie. Alleen informatie die noodzakelijk is voor de verwerking of uitvoering van de betaling wordt gedeeld, zoals de totale aankoopprijs en betalingsinformatie.

Klarna
Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelinformatie, door aan Klarna. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en om de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aan te passen. 

Uw persoonsgegevens zullen door Klarna worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Klarna zal uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.